De éénkolommer

Een éénkolommer is een kort krantenartikel met als enige ambitie feiten overbrengen. De basisstructuur kan verschillen, maar een goede leidraad is:
 
1. Begin met het nieuws in één zin samen te vatten.
2. Wat is het belang van het nieuws?
3. Hoe, wat, waar.... is het gebeurd?
4. In welke omstandigheden?
5. Wat zijn de gevolgen?
6. Eventueel een terugkoppeling naar het begin.
7. Eventueel een pointe.
 

Enkele tips:
• Maak duidelijk met je eerste zin waarover het gaat
• Begin met het nieuws, schrijf niet iets dat je gisteren ook kon zeggen
• Baken het onderwerp duidelijk af
• Niet courante plaatsnamen, begrippen etc. verduidelijken
• Schrijf zo dat ook je grootmoeder het kan begrijpen
• Verlies jezelf niet in een drang naar exhaustiviteit
• Laat het verhaal over mensen gaan, en zorg er voor dat de mensen als dusdanig herkenbaar zijn

 

 

 

Terug naar info                                                                                                                        Terug naar de startpagina