Eind 19e eeuw

 

ďDemography is destiny" [1]

 

Omdat een historisch overzicht van Israel - Palestina onvermijdelijk gepaard gaat met overzicht van volksverhuizingen, niet in het minste de Joodse, begin ik in 1881. Tevens omdat hier voor de belangrijkste opiniemakers van de eerste helft van 20ste eeuw het persoonlijke geheugen begint.

 Hoewel historisch niet helemaal correct zal ik het gebied dat nu ingenomen wordt door IsraŽl, Westbank en Gaza voor de oprichting van IsraŽl "Palestina" noemen. Dit omdat dat de naam is die na 1922 door de Britten gegeven is aan de regio ten westen van de Jordaan. Ondanks dat de internationale gemeelschap Palestina nog niet erkent spreek ik vanaf 1967 van "Palestina" als ik Westbank en Gaza bedoel. 

 

 

Tot het begin van de jaren 1880 nam de Joodse bevolking in de regio met maximum 15í000 toe. Het is pas vanaf de Russische pogroms na de moord op Tsaar Alexander II in 1881 dat de eerste stabiele zionistische organisaties opgericht werden.

Het gebied dat we nu kennen als IsraŽl, Westbank en Gaza behoorde toen tot het Ottomaanse Rijk (zie kaart op deze pagina).

Palestina had toen ongeveer een half miljoen  inwoners, het grootste deel moslim. Ongeveer een vijfde was niet moslim, met ongeveer evenveel christenen als joden.

Toch was het grootste deel van de immigranten geen zionist in het thuisland, alhoewel het wel zo voorgesteld werd door zionisten zowel als hun vijanden. Het grootste deel van de vluchtelingen ging naar Palestina omdat andere landen voor hen gesloten waren. Zo verkoos Duitsland in 1886 haar eerste officieel antisemitische minister, in 1890 waren er vier, in 1893 waren er 16 en in 1895 waren ze bijna in de meerderheid in het lagerhuis. In Oostenrijk  bouwde de christen-socialist en radicaal Karl Lueger een antisemitische beweging in en rond Wenen. In 1895 had Leuger 56 zetels tegenover 71 liberalen. Dit wordt ondermeer toegeschreven aan de toenemende Joodse immigratie vanuit Rusland.[1] Auguste Compte

 

 

 

                                                                                                    Terug naar inhoudsopgave                                                               Volgende pagina

                                                                                                           Terug naar home