Inhoudsopgave

 

 

Eind 19e eeuw

 

 

Voor Wereldoorlog I

 

 

Wereldoorlog I

 

 

Interbellum - 1948

 

 

1948 - 1967

 

 

1967

 

 

1967 - 1987

 

 

1987 - 1997                                                                                                                       Terug naar info

 

 

1997 - nu                                                                                                                        Terug naar home

 

                                                                                          

                                  Auteur: Jelmen Haaze

 

 

Palestina in 1944. Deze kaart werd gebruikt om

de wapenstilstandslijn van 1948, de zogeheten

"Groene Lijn" op te markeren.