2.    Macht van de media: Construction of Reality

2.1.         Construction of reality

 

“Wie massacommunicatie niet meer ziet als transmissie van informatiestromen, komt uit bij de rituele of culturele communicatieopvatting dat in de “Construction of Reality” de belangrijkste rol van de media gelegen is.”

 

Kees Van Wijk [i]

________________________

 

 

Maar wat houdt dat in, het “construeren van een realiteit”? En als de informerende rol van de media als minder belangrijk wordt ingeschat, wat blijft er dan nog over van haar macht?

 

“… een omgeving is datgene wat we niet zien, wat ons niet opvalt. Tot er opeens iets verandert, waardoor we het wel zien. Maar ook wat we niet zien beïnvloedt ons… [de media zijn] factoren die een invloed kunnen hebben die met de invloed van het fysieke milieu kan vergeleken worden.”[ii]

 

De media worden deel van onze werkelijkheid, van onze omgeving. En een kunstmatige omgeving, zoals die in een laboratorium of op TV, kan gedrag veroorzaken zoals die in een natuurlijke omgeving waargenomen wordt.

Dit samenspel van overlevings- en bekrachtigingssamenhangen ligt ook aan de basis van operant conditioneren. Dit proces is vrij eenvoudig van aard zoals in het voorgaande hoofdstuk werd aangetoond. De media zullen mede bepalen welk gedrag beloond wordt en welk gedrag bestraft wordt.

Maar we zoeken het ook zelf. We lezen de krant, luisteren naar de radio, kijken naar TV. We observeren onze omgeving om er uit te leren. [iii]

Het constructivistisch paradigma stelt dat leren een actief proces is.[iv] De sociale context is daarbij van groot belang omdat leren door interactie met de omgeving plaatsvindt. [v] We gaan zelf actief onze kennis vormgeven. We gaan ook onze omgeving dusdanig invullen dat we omringd worden door de informatie waaraan we behoefte hebben. Door de informatie die ons positief bekrachtigt. We analyseren de omgeving, we worden een actieve waarnemer. Het internet is daarvoor het gedroomde medium. Mensen die informatie willen vinden, kunnen dat ook vinden. Maar waarnemen vereist wel enige inspanning.[i] Kees Van Wijk (2000) De media explosie p.115

[ii] Stappen (1996) p. 12

[iii] Kees van Wijk (2000) De Media Explosie p. 89 (Hier eerder vermeld in deel 4.5 De zoektocht naar genot)

[iv] Philips, D.C. (1995) The good, the bad and the ugly: the many forms of constructivism, Educational Researcher 24(7), 5-12

[v] Dillon, P (1998) “Teaching and learning with telematics: an overview of the literature, Journal of information Technology for Teacher Education, 7(1), 33-50

 

Terug naar vorige pagina                                                   Terug naar de inhoudsopgave                                                    Naar de volgende pagina

                                                                                                   Terug naar de startpagina