3.2.        Stereotypes

 

One reason for stereotypes is the lack of personal, concrete familiarity that individuals have with persons in other racial or ethnic groups. Lack of familiarity encourages the lumping together of unknown individuals”

 

Charles E. Hurst[i]

________________________

 

 

Omdat we zelf onze omgeving indelen in groepen, en bovendien onze informatiebronnen dit ook doen, zal bijna alle informatie die we opnemen handelen over groepen. We gaan automatisch over tot een categorisatie van de groepen om ons heen. Een onmiddellijk gevaar is het ontstaan van stereotypes. “Stereotypes ontstaan en overleven als gevolg van de categorisatie van personen en  het onderscheiden van ingroepen versus uitgroepen.”[ii]

De media hebben uiteraard hun impact. Het is al herhaaldelijk aangetoond dat zelfs een korte blootstelling aan seksistische televisiecommercials het gedrag van mannen en vrouwen significant kan beïnvloeden.[iii] Zie desbetreffend onder meer het experiment van Rudman & Borgida (1995) die de invloed van tv-commercials op het gedrag van interviewers bij sollicitaties onderzochten. Zij stelden vast dat mannen die een seksistische reclame gezien hadden, dichter bij de sollicitante gingen zitten, dominanter waren, en meer letten op het lichaam van de sollicitante.

Maar ook herhaaldelijk wijzen op verschillen in levenspatronen en doelstellingen kunnen de stereotypes die bestaan bevestigen of zelfs versterken.

Hoewel de openlijke vormen van fanatisme afgenomen zijn werden ze gedeeltelijk vervangen door een moderne vorm. Een subtiel vooroordeel dat zich manifesteert als het veilig, sociaal aanvaardbaar of makkelijk te rationaliseren is. Door herhaaldelijk te wijzen op de verschillende doelstellingen van de diverse betrokken partijen wordt een omgeving gecreëerd die juist dat toelaat. We kunnen onszelf vergeven een zekere angst voor het vreemde te hebben, voor een andere cultuur, voor een ander persoon, want alle informatie die we erover hebben bevestigt discordant gedrag. Strijdig met onze normen en waarden, en zelfs met onze wetten.

De media kunnen een bevestigend of zelfs versterkend effect hebben op stereotypes. Kunnen ze echter ook een positief, verzwakkend effect hebben?[i] Hurst, Charles E. (2007) Social Inequality: Forms, Causes, and Consequences. 6. Boston: Pearson Education, Inc.

[ii] Sharon S. Brehm ; Saul M. Kassin ; Steven Fein ; Ivan Mervielde ; Sociale Psychologie, (1999) Nederlandse vertaling (2000) Academia Press, Gent, p 150

[iii] Ibidem p 161

 

Terug naar vorige pagina                                              Terug naar de inhoudsopgave                                                    Naar de volgende pagina

                                                                                                 Terug naar de startpagina