i.                 Voorwoord

 

“In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft het God behaagd hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging”

 

Paulus[i]

________________________

 

 

De boodschap is misschien dwaas, maar wat is haar impact? Reeds van oudsher werden alle middelen ingezet om de machthebber te ondersteunen. De meest recente onderzoekstradities zien het publiek echter niet meer als een willoze massa waarin ideeën zomaar kunnen geïnjecteerd worden. Dit verandert ook de kijk op rol van de media.

Waar zit dan Lucifer in de media, en wie of wat is Lucifer?

Lucifer is de Latijnse vertaling van het Hebreews ““Heylel ben shahr”: Morgenster, Venus. Een ‘ster’ die nu nog bij velen tot de verbeelding spreekt, en een titel die Isaiah gaf aan de koning van Babilon[ii]. Vermoedelijk Nebuchadnezzar. Deze redevoering is letterlijk te interpreteren als een van de eerste, genoteerde, politieke speeches.

In de volksmond wordt lucifer nu ook wel vereenzelvigd met de duivel. De gevallen engel die het waagde god uit te dagen.

 

Wie de term “Lucifer effect” intikt in een zoekrobot, komt onvermijdelijk terecht bij het gelijknamige boek van Philip Zimbardo.[iii] Hierin beschrijft hij machtsmisbruik bij gevangenisbewakers. Journalist Howard Bloom[iv] schrijft in zijn “The Lucifer Principle” over de aangeboren drang tot het kwade[1].

 

Hoe je het ook bekijkt, je komt altijd uit bij twee zaken: de drang naar macht en gebruik of zelfs misbruik van die macht. In de media gaat het om journalisten en andere massa communicatoren die “god” en het heersende establishment uitdagen. Mensen die beweren beter te zijn dan wie dan ook en dat wat zij schrijven wordt overgenomen door de maatschappij. Ze doen dit zonder zich te bekommeren om een eventueel negatieve impact. Ontmoet de moderne lucifers, die zich verkneukelen in hun macht en invloed. In die mate dat zij alle concurrentie ontstegen zijn.

 

Maar voor we zo ver zijn dienen enkele vragen beantwoord te worden.

Kan dat wel? Kan iemand, door gebruik van taal en massacommunicatie zo’n invloed hebben? Hebben de media wel “macht”?  Indien hierop niet positief kan geantwoord worden zijn alle verdere deducties ridicuul.[1] Howard Bloom maakt overigens ongegeneerd gebruik van de elementen van het fenomeen dat ik het “Lucifer Effect” zal noemen.[i] Brieven van Paulus aan de Christenen van Corinthië 1:21 [zoals geciteerd in “Jacques Attali (2000) ‘Blaise Pascal Het Franse Genie,” Nederlandse vertaling (2001) Averbode, p 307]

[ii] Isaiah 14:12

[iv] www.howardbloom.net

 

 

                                                                                                Terug naar de inhoudsopgave                                                    Naar de volgende pagina

                                                                                                  Terug naar de startpagina